Polowanie na ptaki - co warto wiedzieć?
14 November 2022
Polowanie na ptaki - co warto wiedzieć?

Ptaki to dość liczna grupa zwierząt, które występują na terenie Polski. Należą do podtypu podkręgowców i są one bardzo zróżnicowane. Szacuje się, że na terenie kraju występuje ich aż 467 gatunków. Czy polowanie na ptaki w Polsce jest legalne? Na jakie ptactwo wolno polować? Jakie sposoby w tym celu wykorzystać? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania. 

Co warto wiedzieć o ptakach?

Ptaki to bardzo zróżnicowana zwierzyna, która wyróżnia się przede wszystkim skrzydłami, a także dziobem. Zwykle są one zdolne do lotu - wyjątek stanowią ptactwa z gatunku nielotów. Ptaki posiadają bardzo rozwinięty zmysł wzroku, dzięki dwóm punktom ostrego widzenia, znajdującego się w ptasich oczach. Zmysł ten sprawia, że są one w stanie dostrzec obiekty, które znajdują się w dalekiej odległości. 

Nie tylko wzrok pozwala ptakom dostrzec niebezpieczeństwo, ale i również całkiem dobry zmysł słuchu. Są one w stanie usłyszeć nawet najdrobniejszy szmer, przez co polowanie na dzikie ptactwo nie jest wcale proste. Czy w Polsce w ogóle wolno polować na ptaki?

Czy polowanie na ptactwo jest w Polsce legalne?

W Polsce występuje około 467 gatunków ptaków, jednak polować wolno na jedynie 13 z nich. Zostało to określone w ustawie z dnia 13 października 1995 roku o Prawie Łowieckim. W Polsce polowanie na ptaki jest legalne na podstawie upoważnienia do polowania.

Polowanie na ptaki

Na jakie gatunki ptaków wolno polować?

Ptaki łowne zostały wyodrębnione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia listy gatunkowej zwierząt łownych. Zgodnie z nią wolno polować na takie ptaki jak:

 • kuropatwa;
 • gęś gęgawa;
 • gęś zbożowa;
 • gęś białoczelna;
 • krzyżówka;
 • gołąb grzywacz;
 • słonka;
 • czernica;
 • jarząbek;
 • bażant;
 • łyska;
 • głowienka;
 • cyraneczka;
 • czernica.

Polowanie na ptaki - najlepsze metody

Ptaki to zwierzyna, która przez większość czasu znajduje się w locie. Z tego też powodu polowanie na ptaki nie należy do najłatwiejszych czynności. Jakie metody warto zastosować, aby polowanie było skuteczne?

 • podchód;
 • polowanie na deptaka;
 • zasiadka.

Na ptaki w Polsce można polować na trzy sposoby: indywidualnie, zbiorowo, a także z psem. Warto jednak wiedzieć, że do polowania na ptaki konieczne jest posiadanie zgody na polowania. Należy również bardzo dobrze znać gatunki ptaków, aby nie oddać strzału do zwierzyny, na którą polować nie wolno. 

Pies do polowania na ptactwo to dość częsta praktyka. Do tego rodzaju polowania bardzo dobrze sprawdzą się płochacze, setery, wyżły niemieckie, wyżły węgierskie, pointery, a także czeskie fouseki. 

polowanie na dzikie ptactwo

Co jeszcze warto mieć, polując na ptaki?

Niekiedy trudno jest dostrzec ptaki, które znajdują się na wodzie, bądź w locie. Wybierając się na polowanie na ptaki, warto wziąć ze sobą lornetki myśliwskie, które pozwolą na wypatrzenie zwierzyny, która znajduje się nawet w dalekiej odległości. Stanowi to bardzo dużą pomoc, dzięki której polowanie będzie efektywne i skuteczne. 

Zainteresować cię może także polowanie na zające krok po kroku.