1. REKLAMACJE
   1. 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej oraz zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.
   2. 2. Klient zobowiązany jest:
    1. a) uzupełnić zgłoszenie reklamacyjne
    2. b) dołączyć dokument (oryginał lub kopia) potwierdzający zakup produktu
    3. c) dołączyć kartę gwarancyjną wypełnioną przez sprzedawcę (dotyczy produktów objętych gwarancją)

Zgłoszenie reklamacyjne KNIEJA

  1. ZWROTY
   1. 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem.
   2. 2. Klient zwracając produkt zobowiązany jest:
    1. a) dołączyć oryginalny dokument potwierdzający zakup produktu
    2. b) zapakować produkt w oryginalne opakowanie
    3. c) uzupełnić protokół zwrotu
    4. d) dołączyć kartę gwarancyjną wypełnioną przez sprzedawcę (dotyczy produktów objętych gwarancją)

Protokół zwrotu KNIEJA