Wielkanocny Konkurs
30 March 2021
Wielkanocny Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest organizowany na naszym fanpage. Kliknij i zgarnij nagrody!

1. Kolimator Browning BuckMark

2. Naklejki 3D Browning 

3. Termos Knieja

4. Kubek Guide

5. Torba "Panda"

6. Smyczki Guide

7. Długopisy Guide

Życzymy powodzenia!

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest F.H. Knieja Mariusz Rubiś, Al. Daszyńskiego 32, 31-534 Kraków, NIP 676 002 84 96

2. Nagrodą jest kolimator firmy Browning oraz zestaw gadżetów firmy Browning i Guide.

3. Aby wziąć udział w konkursie „Wielkanoc” należy na fanpage F.H. Knieja w komentarzu postu konkursowego wytypować ilość jajek znajdujących się w pojemniku. Można pomylić się +/- 1szt.

4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 odpowiedź.

4.1. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

5. W konkursie wygrywa jedna osoba, która będzie najbliżej +/- 1szt lub trafi poprawnie ilość.

6. Konkurs trwa od 30.03.2021 do 05.04.2021 do godziny 23:59.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 06.04.2021 poprzez wiadomość prywatną do zwycięzcy.

8. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podania wyników.

9. Administratorem danych osobowych jest: Mariusz Rubiś Firma Handlowa „Knieja” z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-534) al. Daszyńskiego 32, NIP:6760028496 REGON:003909840. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z wyznaczonym w firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy: ido@knieja.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy najlepiej z dopiskiem RODO.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania konkursu, tj. od ogłoszenia wyników zgodnie z pkt 7 za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: sklep@knieja.com.pl.

10.1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.