Gatunki zwierząt łownych w polsce oraz okresy polowań
15 June 2022
Gatunki zwierząt łownych w polsce oraz okresy polowań

Polowanie to skomplikowana czynność, która wymaga od myśliwego nie tylko umiejętności, ale i również ogromnej wiedzy. Z uwagi na fakt, że zawód ten jest dość skomplikowany, każda osoba, która chce zostać myśliwym, musi odbyć staż w kole łowieckim, zdać egzamin, a następnie uzyskać pozwolenie na broń myśliwską. Wykonując ten zawód, należy biegle znać zasady polowań indywidualnych i zbiorowych, kodeks etyczny, tradycje myśliwskie, budowę broni, a nawet okresy polowań, gatunki zwierząt łownych w Polsce, czy też zasady polowania na daną zwierzynę. Przedstawiamy listę zwierząt, na które wolno polować na terenie kraju, a także terminy, w których jest to możliwe. 

Jakie gatunki łowne występują w Polsce? Lista

Polując w danym kraju, należy bardzo dobrze znać panujące w nim zasady, dotyczące łowiectwa i myślistwa. W Polsce lista gatunków zwierzyny, na którą można polować, dostępna jest do zobaczenia w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Zostało w niej wyróżnionych 28 gatunków zwierząt.

Hasłem “zwierzyna łowna” określa się wszystkie gatunki ssaków oraz ptaków, które występują w terenie naturalnym i które mogą stać się przedmiotem polowań lub odłowów człowieka. Lista gatunków zwierząt łownych w Polsce jest dość obszerna i dzieli się ją na gatunki zwierzyny grubej oraz drobnej. 

Mianem “zwierzyny grubej” w Polsce, określa się większe gabarytowo zwierzęta, czyli: 

 • łoś;
 • jeleń szlachetny;
 • jeleń sika;
 • daniel;
 • sarna;
 • dzik;
 • muflon.

Lista zwierzyny drobnej, na którą można polować w Polsce, jest trochę dłuższa. Obejmuje ona następujące gatunki:

 • lis;
 • borsuk;
 • kuna leśna i domowa;
 • norka amerykańska;
 • tchórz zwyczajny;
 • zając szarak;

Ptactwo to grupa zwierzyny, w której wymienionych jest najwięcej gatunków łownych. Zalicza się do nich;

 • jarząbek;
 • bażant;
 • kuropatwa;
 • gęś gęgawa;
 • gęś zbożowa;
 • gęś białoczelna;
 • krzyżówka;
 • cyraneczka;
 • głowienka;
 • czernica;
 • gołąb grzywacz;
 • słonka;
 • łyska.

Lista gatunków zwierząt łownych w Polsce jest naprawdę długa, a jej znajomość bardzo istotna. Równie ważna jest jednak wiedza na temat zwierzyny, na którą polowanie jest bezwzględnie zakazane. Które zwierzęta są pod ochroną, a polowanie na nie zabronione?

okresy polowań

Na jakie zwierzęta nie można polować?

Zdecydowanie dużo bardziej obszerna jest lista zwierzyny, na którą polowanie na terenie Polski jest całkowicie zakazane. Dlaczego aż tak duża liczba gatunków jest objęta ochroną w Polsce?

Na terenie kraju pod ochroną pozostaje bardzo wiele gatunków ptaków, w tym orzeł bielik, czaple czy bociany. Zakaz polowania dotyczy również większej zwierzyny, jak żubr, ryś czy nawet świstak. Zakazy te wynikają przede wszystkim z powodu zbyt niskiej populacji tych gatunków zwierząt. Polowanie mogłoby przyczynić się do szybszego wyginięcia chronionych gatunków, a nie leży to w woli myśliwych. Ich zadaniem jest również ochrona otaczającej go natury, stąd koniecznie muszą przestrzegać oni przepisów prawnych i etycznych. 

Kiedy można polować na zwierzynę łowną?

Znajomość listy ze zwierzyną, na którą można polować to nie wszystko. W prawie Polskim, za sprawą Rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne, ustalono konkretne okresy polowań, a polowanie poza podanymi terminami jest całkowicie zakazane. Sprawdź, kiedy wolno zapolować na daną zwierzynę!

Okresy polowań na zwierzynę łowną

Według Rozporządzenia Ministra, na jelenie-byki wolno polować od 21 sierpnia do 28 lutego. Na łanie od 1 września do 16 stycznia, a na cielęta tego gatunku od 1 września do 28 lutego. W rozporządzeniu zostały wymienione również daniele-byki i łanie, a także cielęta - okres łowiecki na ten gatunek przypada od 1 października do 28 lutego. Zostały wspomniane także sarny. Na kozły tego gatunku można polować od 11 maja do 30 września, natomiast na kozy i koźlęta od 1 października do 16 stycznia. 

Okresy polowań na dziki-odyńce i przelatki przypadają od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Lista z okresami, w których można polować na dane gatunki zwierząt i ptactwa jest bardzo obszerna, dlatego warto zapoznać się z nią samodzielnie. 

Zwierzyna, na którą można polować cały rok

Aktualnie są to: jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze. Przez cały rok polować możemy również na borsuki, tchórze i kuny w obrębie terenów łowieckich, na których występuje również cietrzew lub głuszec. Zasada ta obowiązuje również w przypadku lisów. Polowanie na nie możliwe jest również, gdy w danym obszarze prowadzono (w ostatnich 2 latach kalendarzowych) zasiedlenia bażantów, zajęcy lub kuropatw. Zwierzyna, na którą możemy także polować przez cały rok to piżmaki znajdujące się na terenach hodowli rybackich.