Czym się różni łowiectwo od myślistwa?
2 May 2024
Czym się różni łowiectwo od myślistwa?

Terminy łowiectwo i myślistwo bardzo często są używane zamienne, jednak każde z nich określa różnego typu praktyki związane z polowaniem, wiedzą oraz działalnością człowieka. Czy można więc znaleźć między nimi jakieś podobieństwa? Dlaczego tak często myli się łowiectwo z myślistwem? Sprawdź, na czym polegają najważniejsze różnice.

Czym jest łowiectwo?

Łowiectwo w swojej definicji obejmuje szeroką działalność i procesy skoncentrowane wokół odpowiedzialnego zarządzania zwierzyną łowną, przy ścisłym przestrzeganiu zasad związanych z gospodarką rolną i leśną. Cele łowiectwa obejmują na przykład dążenie do regulacji liczebności dzikich zwierząt, kontrolę polowań, a także zrównoważoną ochronę środowiska naturalnego. Realizuje się je między innymi poprzez:

 • walkę z kłusownikami, chorobami i pasożytami leśnymi;
 • dokarmianie zwierząt;
 • odstrzały o charakterze selekcyjnym, z uwagi na choroby zwierząt lub redukcję zagęszczenia; 
 • introdukcję gatunkową — celowe wprowadzanie nowych gatunków na określony teren;
 • odbudowa i podejmowanie starań w zachowaniu naturalnych siedlisk dla różnych gatunków zwierząt;
 • sadzenie drzew, zakładanie i zarządzanie wodopojami dla zwierząt;
 • wyznaczanie i kontrolowanie okresów ochronnych;
 • kultywowanie tradycji i kultury poprzez stosowanie się do zasad etyki łowieckiej.

Warto zaznaczyć, że działalność związana z łowiectwem jest bardzo ściśle określona przepisami prawa łowieckiego, aktami normatywnymi i dyrektywami wydawanymi przez Unię Europejską. Żeby zdobyć uprawnienia łowczego w Polsce, trzeba zdać składający się z kilku etapów egzamin łowiecki, obejmujący część teoretyczną i praktyczną. 

myślistwo a łowiectwo

Myślistwo a łowiectwo — różnice w zadaniach

Myślistwo to praktyka, która jest częścią składową działalności łowieckiej. Obejmuje ona wszystko to, co związane jest z samym polowaniem, niezbędne umiejętności i wiedzę z tego zakresu, jak również świadomość i stosowanie się do kwestii etycznych oraz prawnych. 

Jakie są najważniejsze zasady, których myśliwy zobowiązany jest przestrzegać?

 • Polowanie wyłącznie na zwierzęta zaliczane do gatunków łownych;
 • Przestrzeganie wyznaczonych okresów ochronnych;
 • Polowanie tylko na dozwolonych terenach;
 • Rozpoznanie zwierzyny łownej przed oddaniem strzału;
 • Rezygnacja z polowania na zwierzynę z gatunku, którego populacja jest uznawana za zagrożoną; 
 • Polowanie niezwiązane z chęcią i celem osiągnięcia jakiegokolwiek zysku.

Co ważne, przed polowaniem konieczne jest zrobienie odpowiedniego i detalicznego rozeznania — selekcja zwierząt łownych dotyczy osobników w słabym stanie, najczęściej schorowanych. Jak zostać myśliwym w Polsce? Należy spełnić kilka formalnych warunków, odbyć specjalny staż, później szkolenie, a na końcu: zdać egzamin. 

łowiectwo i myślistwo

Łowiectwo a myślistwo — podsumowanie

Łowiectwo i myślistwo niekiedy błędnie bywają uznawane za pojęcia oznaczające dokładnie to samo. Warto jednak za każdym razem podkreślać znaczące różnice między tymi dwoma terminami. Łowiectwo to zdecydowanie większy obszar zagadnień i działań, mocno zdefiniowany, opierający się na ochronie ekosystemu i dbaniu o utrzymanie równowagi w przyrodzie oraz rozsądną regulację populacji dzikich zwierząt. 

Myślistwo jest praktyką, która wchodzi w zakres działań łowieckich, ale tylko takich, które dotyczą polowań — myśliwi nie zajmują się sadzeniem drzew i roślin, wprowadzaniem nowych gatunków, systemowym dbaniem o zagrożone gatunki czy ustalaniem okresów ochronnych. Myśliwy nie zajmuje się tym samym, co łowczy. 

Łowczy to myśliwy, który wybierany raz na cztery lata przez członków danego koła łowieckiego, a jego głównym zadaniem jest zarządzanie gospodarką koła oraz sprawowanie nadzoru nad różnymi aspektami jego działalności. Myśliwy natomiast nie pełni żadnej formalnej funkcji, która zobowiązywałaby go do sprawowania pieczy nad zadaniami swoimi lub innych w sposób ściśle ustrukturyzowany.

Jeżeli interesuje Cię środowisko myśliwskie i chcesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej, co wykracza poza sztywne ramy dotyczące działalności myśliwych, poznaj je od strony tradycji i zwyczajów. Tego typu rytuały stopniowo wprowadzają młodych adeptów myślistwa we wszystkie tajemnice sztuki łowieckiej, umożliwiając zintegrowanie się ze społecznością w nietuzinkowy sposób.