Jak uzyskać pozwolenie na polowanie?
30 June 2022
Jak uzyskać pozwolenie na polowanie?

Na terenie Polski polowanie bez pozwolenia jest zabronione, a co więcej, nie jest to legalne. Droga do uzyskania zgody na posiadanie broni, a także zostania myśliwym, jest dość długa, a także trudna. Ma to na celu wyeliminowanie osób, które nie nadają się na myśliwych, z uwagi na nieodpowiednie warunki psychiczne lub fizyczne. W jaki sposób krok po kroku można uzyskać pozwolenie na polowanie? Ile może to kosztować i kto wydaje takie pozwolenie? Czy istnieją gatunki zwierzyny, na którą wolno polować bez pozwolenia? Poznaj odpowiedzi na te pytania, czytając poniższy wpis. 

Jak uzyskać pozwolenie na polowanie?

Każda osoba, która chce zostać myśliwym, a także uzyskać pozwolenie na polowanie, musi rozpocząć staż w kole łowieckim. Powinien on trwać minimum 12 miesięcy. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do kursu, który umożliwia przyswojenie najważniejszych informacji. 

Po odbyciu stażu i kursu kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu na myśliwego. Test ten składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i praktycznej. Pozytywne zaliczenie każdego etapu egzaminu, wymaga od zdającego bardzo dużej wiedzy teoretycznej,  a także umiejętności praktycznych. Zdecydowanie nie jest to najłatwiejszy test, a przygotowanie się do niego może wymagać sporego nakładu czasu. 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na myśliwego można przejść do kolejnego etapu, jakim jest wykonanie badań lekarskich. Mają one na celu sprawdzenie kondycji fizycznej i psychicznej przyszłego myśliwego. 

Papierologia, czyli wydanie pozwolenia na polowanie

Wszystkie powyższe etapy znacznie przybliżają przyszłego myśliwego do uzyskania uprawnień, jednak aby uzyskać pozwolenie na polowanie, konieczne jest jeszcze złożenie odpowiednich wniosków. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na broń, a także promesy, czyli dokumentu, który określa ile sztuk broni i amunicji może nabyć jedna osoba. 

Ile kosztuje licencja na polowanie?

Droga do zostania myśliwym wymaga nie tylko dużego nakładu wiedzy i umiejętności, ale i również pieniędzy. Koszty przystąpienia do koła łowieckiego, odbycia szkolenia, egzaminu i badań lekarskich, a także uzyskania pozwolenia na broń może wynieść nawet do  kilku tysięcy złotych. Sama broń, a także amunicja również nie należą do najtańszych i trzeba zapłacić za nie do kilku tysięcy. 

pozwolenie na polowanie

Kto wydaje pozwolenie na polowanie?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, wykonaniu badań oraz po otrzymaniu pozwolenia na broń można starać się o pozwolenie na polowanie. Przed tym jednak należy zgłosić chęć członkostwa w Polskim Związku Łowieckim i zapłacić wpisowe. Dopiero po dokonaniu tych czynności, można ubiegać się o pozwolenie na polowanie. Dokument ten składa się do Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA). Warto również zaznaczyć, że po uzyskaniu zgody i promesy na broń, a następnie jej zakupie, ma się jedynie 5 dni na zarejestrowanie broni we wspomnianym już WPA.

Czy młody myśliwy może polować na każdą zwierzynę?

Myśliwy, który uzyska wszystkie zgody i pozwolenia, nie może od razu polować na każdą zwierzynę. W tym przypadku zabronione jest polowanie na samce zwierzyny płowej czy muflony. Dopiero po trzyletnim stażu w Polskim Związku Łowieckim można przystąpić do szkolenia i egzaminu, dzięki któremu otrzyma się pozwolenie na polowanie na samce zwierzyny płowej i tryki. Na każdego myśliwego po drodze czekają wspaniałe tradycje myśliwskie, dzięki którym poczuje on przynależność do grupy. 

Na co można polować bez zezwolenia?

Polowanie w Polsce bez odpowiednich dokumentów jest zabronione. Każda osoba, która znajduje się w obwodzie łowieckim, posiada tam broń, narzędzia łowieckie lub zwierzynę, a nie ma przy sobie legitymacji łowieckiej, karana będzie grzywną. Dodatkowo strażnik obwodu łowieckiego może odebrać wszystkie te przedmioty za pokwitowaniem.

Zarówno początkujący myśliwi, jak i Ci bardziej zaawansowani, powinni zaopatrzyć się w wyposażenie i akcesoria łowieckie. Odzież myśliwskanoże myśliwskie czy termowizja na polowania stanowią obowiązkowy element polowania.